Oferta Educativa

A l’Escola de Belles Arts els alumnes desenvolupen els seus processos d'aprenentatge, en un ambient estimulant de col·laboració. Tant els espais i aules com el nombre d'alumnes, estan organitzats adequadament per garantir un apropiat desenvolupament de cada programa escolar, i facilitar que els professors ofereixin un assessorament particular i individual a cada estudiant.

 

El nostre personal docent està qualificat per oferir serveis educatius, i ajudar als nostres estudiants a descobrir el seu potencial creatiu, d'investigació i d'acció, en cada branca artística.