I Premi Contes Fantàstics 2017

Premi convocat per l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts amb el suport de l’ Ajuntament de Sant Joan Les Fonts.

1. El Premi de Contes Fantàstics es concedirà al millor conte de temàtica relacionada amb les bruixes i/o la bruixeria, Dones d’aigua o altres éssers de la mitologia catalana.

Per més informació:escolabellesartssantjoanlesfonts.blogspot.com.es/2017/05/i-premi-contes-fantastics-2017.html

 

I Premi Contes Fantàstics 2017
Premi convocat per l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts amb el suport de l’ Ajuntament de
Sant Joan Les Fonts.
1. El Premi de Contes Fantàstics es concedirà al millor conte de temàtica relacionada amb les bruixes
i/o la bruixeria, Dones d’aigua o altres éssers de la mitologia catalana.
2. Cada autor podrà entrar a concurs amb una sola obra.
3. S'estableixen dues categories:
3.1) De 16 a 18 anys
3.2) De més de 18 anys
4. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana. Les obres no podran haver estat
premiades anteriorment, ni trobar-se pendents de la resolució d’altres certàmens.
5. L’extensió no excedirà les tres pàgines a doble espai, per a qualsevol de les dues categories. Tipografia
Times New Roman, amb un cos de 12 punts.
6. S’hauran d'enviar cinc exemplars dels treballs a .. Carretera Olot, 32, 17857 Sant Joan les Fonts,
Girona. En un sobre tancat s’hi adjuntaran les dades següents: títol, nom, cognoms, adreça, telèfon
de contacte i correu electrònic. A l’exterior del sobre, només hi apareixerà el títol del conte.
7. El termini d’admissió d’originals comença el dia 1 Juny de 2017 i acaba el dia 1 de setembre de
2017.
8 El jurat del premi estarà format per personalitats locals vinculades al món de les lletres i la cultura.
9. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que se celebrarà el dia 7 d’ octubre de 2017.
10. Els originals no seran retornats. En cap cas se’n farà un ús a part del relacionat amb el premi.
11. Premis:
13.1) Primer premi categoria + 18: 300€
13.2) Segon premi categoria + 18: 200€
13.3) Primer premi categoria - 18: Lot de Llibres
13.4) Segon premi categoria - 18: Lot de Llibres
12. Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri,
qualsevol cas no previst en aquestes bases.
13. La participació en el premi implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que
se’n deriven.
Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos al correu electrònic
escolabellesarts@gmail.com. Si voleu informació addicional podeu visitar el web www.escola-bellesarts.
com